تحقیق در مورد فرار مالياتي چيست

تحقیق در مورد فرار مالياتي چيست
تحقیق, تحقیق در مورد فرار مالياتي چيست, چيست, دانلود تحقیق در مورد فرار مالياتي چيست, فرار, فرار مالياتي چيست, مالياتي, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد فرار مالياتي چيست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏    در بيشتر كشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق ماليات تامين مي شود. سهم ماليات از كل درآمدهاي عمومي در ميان كشورها، متفاوت است و ميزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات در كشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالياتي كشورها، همواره از آنچه كه برآورد مي شود كمتر باشد و تمامي كشورها تلاش خود را براي كاهش اين دو پديده به كار مي گيرند يا از طريق اصلاح نظام مالياتي، به چاره جويي برمي خيزند. ‏    ‏    ‏فرار مالياتي چيست؟‏    هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نكردن ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول ، فرار ‏‏خوانده می شود . ‏تعريف فرار مالياتي، براي انواع ماليات ها يكسان است. در فرار مالياتي، به رغم تطبيق فعاليت با قوانين، در اجراي فعاليت ‏یک ‏يا چند ضابطه مصوب مراجع ذي ربط تعمداً ناديده گرفته مي شود‏.‏    ‏    تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي‏    تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانوني يا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط مي شود . فرار مالياتي، يك نوع تخلف از قانون است. وقتي كه يك مؤدي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از كار يا سرمايه خود كه مشمول پرداخت ماليات مي شود ، امتناع مي كند ، يك نوع عمل غير رسمي انجام مي دهد كه او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي كشور دور نگه مي دارد. اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست كه عمل او افشا شود . اجتناب از ماليات ، از خلاC‏هاي قانوني در قانون ماليات ها نشات مي گيرد. در اينجا فرد به منظور كاهش قابليت پرداخت ماليات، خود دنبال راه هاي گريز مي گردد . مثلاً درآمدهاي نيروي كار را در قالب درآمد سرمايه نشان مي دهد كه از نرخ پايين تري براي ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات ، مؤدي مالياتي دليلي ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا كه او الزاماً تمامي مبادلات خود را با جزئيات آن البته به شكل غير واقعي، ياددا شت و ثبت مي كند. ‏    در واقع ، عوامل اقتصادي با استفاده از روزنه هاي قانون ماليات و بازبيني در تصميمات اقتصادي خود تلاش مي كنند تا بدهي مالياتي خود را كاهش دهند. از آنجا كه اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتي به ظاهر قانوني است، از اين رو بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد است. ‏    به عبارت ديگر ، اجتناب از ماليات ، يك نوع سوء استفاده رسمي از قوانين مالياتي است. اين مقوله به بررسي و يافتن راه هاي گريز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتي مرتبط مي شود كه مؤديان به آن وسيله خود را به نحوي از افراد مشمول ماليات كنار مي زنند. مثلاً تبادل درآمد نيروي كار به درآمد سرمايه كه نرخ كمتري از ماليات را به همراه دارد، مثالي از اجتناب مالياتي است. به عنوان مثال، فرض كنيد بر فعاليتي چون فروش دوچرخه، ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده اي براي پرداخت ماليات كمتر ، دوچرخه كمتري بفروشد، رفتار وي بر پايه اجتناب از ماليات است. اگر همين فروشنده براي پرداخت كمتر ماليات ، ميزان فروش دوچرخه را كمتر از مقدار واقعي آن به اداره ماليات گزارش كند، رفتار وي فرار از ماليات قلمداد مي شود. ‏    بنابراين اجتناب مالياتي ، قانوني و براي كاهش تعهدات مالياتي فرد با دور زدن قانون يا استفاده كامل از ظرايف قانوني است ، اما تقلب يا فرار مالياتي، غيرقانوني و مبادرت عمدي به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غيرواقعي درآمد و فروش ، كسورات و تنظيم اظهارنامه ها است. نظام مالياتي در شرايط آرماني، بايد قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتي را داشته باشد. ‏    ‏    ‏زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي‏    بررسي هاي مختلف نشان مي دهد شايع ترين زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي چنين است: ‏    1 – عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه: فرهنگ مالياتي، مجموعه اي از طرز تلقي ، بينش و عكس العمل افراد در قبال نظام مالياتي است. به عبارت ديگر طرز تلقي ، بينش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش هاي اجتماعي ، قوانين جاري و ميزان تحصيلات و آگاهي ، از جمله عواملي هستند كه فرهنگ مالياتي را شكل مي دهند.‏    2 – عدم مبادله كامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات‏    3 – تشخيص علي الراC‏س و وجود ضعف در اجراي آن‏    4 – عدم استقبال از تسليم اظهارنامه هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت هاي اجرايي: ارسال نكردن اظهارنامه، دلايل گوناگوني دارد. رايج ترين دليل عدم ارسال، مي تواند اين باشد كه در صورت به روز نبودن ثبت مؤدي، بهترين امكان براي ارسال نكردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت ماليات فراهم شده است. دليل ديگر عدم برخورد قاطع ماموران مالياتي است كه آن هم مي تواند به دليل عدم آشنايي و عدم تسلط كافي ماموران مالياتي به قوانين مالياتي و نداشتن مهارت كافي دراجراي آنها باشد. ‏    5 – تاخير در وصول ماليات‏    6 – عدم شناخت مؤديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها‏    7 – وجود معافيت هاي وسيع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخي سياست هاي حمايتي مالياتي و معافيت هاي مالياتي، راه فرار مالياتي را باز مي كنند و در صورتي كه در سيستم اطلاعات كارآمد نيز در نظام مالياتي موجود نباشد ، فرار مالياتي گسترش مي يابد. همچنين با اعطاي معافيت هاي مالياتي، گروهي از پرداخت ماليات معاف مي شوند و اين امر به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منجر مي شود. بنابراين ، اگر اعطاي معافيت ها با دقت لازم صورت نگيرد ، دولت براي كسب درآمد مالياتي مورد نظر ، فشار سنگيني را بر گروه هاي ديگر جامعه وارد مي كند. يعني براي جبران بخش خالي كاسه درآمد مالياتي ، ميزان نرخ هاي مالياتي بيشتري ، بر گروه هايي كه از معافيت هاي مالياتي بهره مند نيستند ، تحميل خواهد شد. بي ترديد اعطاي معافيت هاي مالياتي گسترده ، به ناكارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي منجر مي شود.‏    ‏    ‏اندازه گيري فرار مالياتي در ايران‏    در سال هاي اخير ، در بعضي از كشورها ، دولت ها و محققان سعي در اندازه گيري ميزان فرار مالياتي ، براي ماليات هاي خاص و نيز براي كل سيستم مالياتي داشته اند . ليكن اندازه گيري ميزان دقيق فرار مالياتي در كشور ايران، با مشكلاتي روبه رو بوده است كه از اهم موانع در راه تخمين فرار مالياتي مي توان به موارد زيراشاره كرد: ‏    1 – ناتواني در استفاده از روش هاي مستقيم اندازه گيري ( چرا كه مردم مقادير فرار ماليات شان را ابراز نمي كنند)‏    2 – انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر يك از شاخه هاي مشمول ماليات در ايران.‏    3 – تفاوت تعاريف بين المللي ماليات با تعاريف ماليات در ايران ، به نحوي كه برخي از درآمدهايي كه در ايران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نمي گردد، در ساير كشورها سهم عمده اي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است. ‏    4 – عدم تطبيق آمارهاي مراكز مختلف
 

 • تحقیق در مورد عدس 10 ص

  تحقیق در مورد عدس 10 ص 10, تحقیق, تحقیق در مورد عدس 10 ص, دانلود تحقیق در مورد عدس 10 ص, ص, عدس, عدس 10 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عدس 10 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد شعر

  تحقیق در مورد شعر تحقیق, تحقیق در مورد شعر, دانلود تحقیق در مورد شعر, شعر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شعر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ با استفاده از افزودگی زمانی

  پاورپوینت در مورد تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ با استفاده از افزودگی زمانی پاورپوینت در مورد تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ با استفاده از افزودگی زمانی, تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم…

 • پاورپوینت در مورد آموزش ترك سيگار

  پاورپوینت در مورد آموزش ترك سيگار آموزش, آموزش ترك سيگار, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آموزش ترك سيگار, ترك, دانلود پاورپوینت در مورد آموزش ترك سيگار, سيگار, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آموزش ترك سيگار لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد رمزنگاری

  پاورپوینت در مورد رمزنگاری پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رمزنگاری, دانلود پاورپوینت در مورد رمزنگاری, رمزنگاری, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد رمزنگاری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد تمدن اسلامي

  تحقیق در مورد تمدن اسلامي اسلامي, تحقیق, تحقیق در مورد تمدن اسلامي, تمدن, تمدن اسلامي, دانلود تحقیق در مورد تمدن اسلامي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تمدن اسلامي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق فیزیولوژی بسکتبال

  بسکتبالتحقیقدانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق فیزیولوژی بسکتبالفیزیولوژیمبانیمبانی نظری وپیشینه تحقیق فیزیولوژی بسکتبالنظریوپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق فیزیولوژی بسکتبال لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت…

 • بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة

  آموزاناوقاتبررسيبررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطةدانشدانلود بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطةدخترفراغتگذراندنممقطعنحوه رفتن به سایت اصلی بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته…

 • تحقیق در مورد اسرائيل 15 ص

  تحقیق در مورد اسرائيل 15 ص 15), اسرايل, اسرايل 15 ص, تحقیق, تحقیق در مورد اسرايل 15 ص, دانلود تحقیق در مورد اسرايل 15 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اسرائيل 15 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد زمین شناسی تحت الارضی

  پاورپوینت در مورد زمین شناسی تحت الارضی الارضی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زمین شناسی تحت الارضی, تحت, دانلود پاورپوینت در مورد زمین شناسی تحت الارضی, زمین, زمین شناسی تحت الارضی, شناسی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد زمین…